Soutěžní komise

Ředitel soutěže:

Jaroslav Polanecký, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

Předseda soutěžní komise:

Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

Členové soutěžní komise:

Katarína Beňová, Galéria Nova Bratislava
Robert Jahn, Imperial Karlovy Vary, a. s.
Ivana Mašitová, sklářská výtvarnice
Milan Mottl, sklárna MILAN MOTTL a.s.